Cám ơn Đại lý Toyota khu vực miền trung cùng ban lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi cuộc gặp gỡ tốt đẹp cũng như tìm hiểu sâu sắc hơn, kỹ hơn giới thiệu và triển khai chương trình Toyota Touch (chăm sóc làm đẹp xe), các hóa chất TUNAP bảo trì bảo dưỡng xe vận hành tốt hơn.

z4454010690519_b9116bd6645af5ba32832086ad56a011

✔ Vệ sinh khử trùng giàn lạnh AircoWell (https://service.ecocar.com.vn/ve-sinh-khu-trung-gian-lanh-tunap-aircowell/)

✔ Vệ sinh kim phun trực tiếp buồng đốt tiêu chuẩn Euro 6 (https://service.ecocar.com.vn/lam-sach-kim-phun/)

✔ Vệ sinh bầu lọc hạt khí thải DPF (https://service.ecocar.com.vn/xu-ly-lam-sach-dpf/)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here