Các câu hỏi QA? Vệ sinh làm sạch bầu lọc khí thải DPF?

Tại sao tôi cần vệ sinh làm sạch bộ lọc hạt?

Bộ lọc hạt thu thập các hạt rất mịn từ hệ thống ống xả. Những hạt này được hình thành trong quá trình đốt cháy nhiên liệu và bao gồm chủ yếu là bồ hóng và hydrocacbon không cháy hết. Sau khi thắt chặt các quy định về khí thải, các nhà sản xuất xe đã phản ứng bằng cách bổ sung DPF như một thành phần mới giúp làm cho lượng khí thải của động cơ diesel trở nên dễ chịu hơn, vì sức khỏe và môi trường của chúng ta.

Tại sao bộ lọc hạt bị tắc và đèn bật sáng?

Khả năng lọc của DPF bị hạn chế. Vì lý do này, quá trình tái tạo tự động của bộ lọc hạt được bắt đầu, khi đạt đến nhiệt độ nhất định, quá trình đốt cháy các hạt thu được để tạo thành CO2 và làm sạch bộ lọc.

Tái sinh tự động là gì?

Khả năng lọc của DPF bị hạn chế. Vì lý do này, quá trình tái tạo tự động của bộ lọc hạt được bắt đầu, khi đạt đến nhiệt độ nhất định, quá trình đốt cháy các hạt thu được để tạo thành CO2 và làm sạch bộ lọc.

Xem chi tiết…

Khi nào tôi nên thay bộ lọc hạt?

Nói chung, bộ lọc hạt chỉ cần được thay thế nếu nó bị hỏng hoặc bị lỗi. Khi nó bị chặn, việc làm sạch là đủ.

Làm cách nào để tránh tắc nghẽn DPF/FAP mới?

Tiến hành bảo dưỡng động cơ thông thường đúng cách

Xem chi tiết…

Việc làm sạch bộ lọc khí thải đã được chứng nhận.

Việc làm sạch bộ lọc hạt Tunap Microflex đã được thử nghiệm bởi Tüv Thuringen và thấy phù hợp để làm sạch DPF của động cơ diesel Euro 6. Ngoài ra, sản phẩm đã được thử nghiệm bởi hiệp hội ngành công nghiệp Hiệp hội Vert và được đề xuất là ‘Công nghệ hiện có tốt nhất’.

Xem chi tiết…

Vert là viết tắt của Verification Emission Reduction Technologies. Các nhà sản xuất động cơ, bộ lọc bồ hóng và hệ thống làm sạch khí thải được thống nhất trong tổ chức này. Mục tiêu của Vert là tìm kiếm và thúc đẩy các công nghệ tốt nhất hiện có để giảm phát thải.

Việc vệ sinh bộ lọc hạt TUNAP có thân thiện với môi trường không?

Trong quá trình làm sạch, cặn bồ hóng trong bộ lọc hạt được hòa tan và đốt cháy để tạo thành CO₂ trong quá trình tái tạo bộ lọc thông thường. Hơn nữa, bằng cách tránh thay thế các bộ phận không cần thiết, chúng tôi giảm tác động đến môi trường.

More articles ―